Setris, Krucza Wiedźma

Pomniejsze bóstwo kruków, mieszkające w pobliskich skałach, z którym Amala zawarła umowę.

Description:
Bio:

Setris, Krucza Wiedźma

Córka Południa Warenhari Wasillissa